“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ปิดดีลเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 1,300 ล้าน เกลี้ยงตามเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มุ่งเดินหน้าสู่การเป็นผู้พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิต หรือ Lifescape Developer อย่างเต็มตัว

น.ส.เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD กล่าวว่า บริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,300 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1-4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 ราย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 400 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ได้รับการตอบรับที่ดีและปิดการขายหุ้นกู้เต็มจำนวน รวมถึงหุ้นกู้สำรองอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท ขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว

“ในภาวะที่ตลาดการเงินค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับโลก ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันต่างพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบมากขึ้น แต่บริษัทยังคงได้รับการตอบรับที่ดีดังเช่นที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่ยังคงเดินหน้าทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิต หรือ Lifescape Developer บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้” น.ส.เพชรลดา กล่าว

น.ส.เพชรลดา กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปแบ่งใช้ใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการสำรองไว้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน เม.ย. และ พ.ค.2565

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket