ศุลกากรเล็งถกบีโอไอ ยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนอีวี คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการจัดทำรายละเอียดการยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั้น คงต้องขอหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการให้สิทธิประโยชน์ คาดว่าการจัดทำรายละเอียดจะได้สรุปได้ภายในปี 2565 นี้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้ว จึงต้องหารือเพื่อกำหนดอัตราภาษีให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุน โดยยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อรายได้ในภาพรวมของศุลกากร เพราะหากเทียบกับการสูญเสียรายได้บางส่วน เพื่อให้เกิดการลงทุนในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าจากการที่ผู้ประกอบการไม่โยกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กำหนดให้ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เป็นหลัก (BEV) จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาก็สามารถได้รับสิทธิเพิ่ม

“ปัจจุบันบีโอไอได้ขยายสิทธิประโยชน์การส่งเสริมไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (PHEV)​ และรถยนต์ไฮบริด (HEV)​ ที่กำหนดให้ต้องผลิตภายในเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance