บอร์ด NEWS ไฟเขียวเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับวอแรนต์ NEWS-W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดย อัตรา 2 ต่อ 1 รองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจของบริษัทสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการเงิน การลงทุนแห่งยุคดิจิทัลอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หน่วย ซึ่งจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 52,825,098,824 บาท จากเดิมจำนวน105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W7 จำนวน 52,825,098,824 หน่วย จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 จำนวน 2,641,254,941 บาทมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 5 กรกฎาคม 2565 หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 นี้

โดย NEWS-W7 จะเป็นแรงสนันสนุนที่ดีต่อการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการขยายการลงทุนด้าน Fintech และธุรกิจอื่นๆ ที่ส่งเสริมหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ และใช้เป็นเงินทุนสำหรับธุรกิจของบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯต่อไป

นายกฤษฎา เปิดเผยว่า เราเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการธุรกิจทางด้านการเงินและการลงทุน แห่งยุคดิจิทัลแถวหน้า หลังจากที่เราได้ประกาศปฏิวัติตัวตน จากการดำเนินธุรกิจเดิม เบนเข็มสู่ยุคดิจิทัล โดยลุยทำธุรกิจที่กำลังเป็น Megatrend ของโลกอย่าง Fintech ซึ่งเราจะนำเสนอบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย

เรามั่นใจว่าธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟินเทค( Fintech) ภายใต้การดำเนินงานของ NEWS จะเป็นผู้ให้บริการรายแรกๆ ของประเทศที่สร้างขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยึดส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างครอบคลุม และก้าวสู่ระดับ Unicorn ได้อย่างไร้กังวล

นอกจากข่าวดีล่าสุดที่ NEWS ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ให้จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย เป็นบริษัทหลักทรัพย์ “บล. ลิเบอเรเตอร์” (Liberator) แล้วเรายังคาดว่าจะสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการเงิน การลงทุนภายใต้เครือของ NEWS ได้ในช่วงเดือนเมษายน 2565 อีกด้วย

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business